Voor het toevoegen / verwijderen van Instanties, locaties en / of medewekers.