Het RvIG heeft ons geinformeerd over onderhoud op zondag 24 februari 2019: 


---------------------------------------------------------------------------------------

Beste lezer,


Op zondag 24 februari 2019 worden er tussen 09:00 en 17:00 uur onderhoudswerkzaamheden verricht aan de datacenters van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).


De impact op de dienstverlening van RvIG wordt zo veel mogelijk beperkt. Het is echter niet uit te sluiten dat er korte onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Beheervoorziening BSN kunnen optreden.


Via de website (www.rvig.nl) zal u op de hoogte worden gehouden over de voortgang van het onderhoud.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Contactcentrum van RvIG, tel. 088 900 1000 of info@rvig.nl.