Het RvIG heeft ons geinformeerd over aankomend spoedonderhoud op de productieomgeving van de RvIG vanavond 9-4-2019 tussen 21:00 uur en 22:00 uur:


----------------------------------------------------------

Vanavond vindt er tussen 21:00 uur en 22:00 uur spoedonderhoud plaats op de RvIG Productie-omgeving.


BVBSN is tijdens dit onderhoud voor maximaal 30 minuten onbeschikbaar, de overige stelsels zullen naar verwachting geen hinder ondervinden.


 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Frontoffice van RvIG: telefoonnummer 088 900 1000 of info@rvig.nl.

----------------------------------------------------------


Tijdens dit onderhoud kan het voorkomen dat het niet lukt om clienten te zoeken en te vinden via de MULTIsignaal applicatie.