Wanneer een cliënt 'Indicatie geheimhouding' heeft en er van de cliënt dus geen adresgegevens worden getoond in de cliëntkaart, kan er geen gezinsmatch ontstaan wanneer een andere cliënt met tenminste één overeenkomende ouder ook is gesignaleerd. Het blijkt namelijk zo te zijn dat gezinsmatches ontstaan op basis van ouder- én adresgegevens, deze matches zouden echter alleen op basis van oudergegevens moeten ontstaan. MULTIsignaal ontvangt de gezinsmatches vanuit de landelijke verwijsindex, het CIBG is dit probleem daarom momenteel aan het onderzoeken en hoopt zo snel mogelijk met een oplossing te komen.