Het RvIG heeft ons geinformeerd over aankomend spoedonderhoud op de productieomgeving van de RvIG op 10 september van 18:00 tot 20:00:


----------------------------------------------------------

Op dinsdag 10 september 2019 van 18.00 tot 20.00 uur verricht één van onze leveranciers onderhoud aan het RvIG netwerk.


Onbeschikbaarheid van de RvIG dienstverlening (GBA-V, BVBSN, RNI, PIVA-V, TMV, Kwaliteitsmonitor en Basis- en Verificatieregister Reisdocumenten) wordt hierbij niet verwacht.

Korte onderbrekingen (hick-ups) zijn echter niet uit te sluiten.

----------------------------------------------------------


Tijdens dit onderhoud kan het voorkomen dat het niet lukt om clienten te zoeken en te vinden via de MULTIsignaal applicatie.