Op 7 april 2021 zijn vernieuwde links geplaatst. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:


    Het filter op de rapporten is aangepast om congruenter te zijn met de aantallen in MULTIsignaal. Hierdoor zullen de tellingen nu hoger uitslaan, dit is normaal. Dit wordt met name duidelijk wanneer je verder terug in de tijd kijkt.


    Kleine verbeteringen met betrek tot leesbaarheid van getallen. Sommige getallen vielen soms weg in de kleur van de grafieken. Dit is nu opgelost.