Via de koppeling met WIJZ is het mogelijk om via de methode 'VervangHulpverlener' de contactgegevens van een medewerker aan te passen. 


Er bestaat momenteel echter een bug waardoor dit request mislukt wanneer je het uitvoert voor een gebruiker die niet aan alle regio's is gekoppeld waaraan de instantie is gekoppeld. Als een instantie bijvoorbeeld aan 3 regio's is gekoppeld, en het account van de te wijzigen medewerker is maar aan 1 of 2 regio's gekoppeld, dan zal er een foutmelding worden teruggegeven die aangeeft dat de medewerker niet gevonden kan worden.


De workaround is om aan ons te vragen om de contactgegevens aan te passen.