Op dit moment krijgen gebruikers met de rol 'Convenant vertegenwoordiger' een foutmelding als zij via de webapplicatie van de stap Documenten naar de stap Ondertekenen gaan. Hierdoor is het niet mogelijk om het convenant te ondertekenen.


Opgelost per 20 augustus 2021