Wanneer je als regiobeheerder en nieuwe instantie probeert aan te maken en je gebruikt voor de velden 'Instantienaam' en het 'Uniek kenmerk' dezelfde gegevens als van een instantie uit een andere regio, dan verschijnt de vraag of je de bestaande instantie ook aan jouw regio wilt koppelen. Als je dan op 'Ja' klikt wordt de instantie echter niet opgeslagen in jouw regio.  


Voor ons is het nog wel mogelijk om instanties bovenregionaal te koppelen, dus mocht u tegen dit probleem aanlopen dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.