Het is momenteel mogelijk om een gebruiker 2 keer aan dezelfde locatie te koppelen. Dit is mogelijk door in het scherm 'Medewerker toevoegen' dezelfde gegevens van een bestaande medewerker in te vullen, en door vervolgens op de getoonde suggestie te klikken, de medewerker zal dan 2 keer aan deelfde locatie gekoppeld zijn. 

Op dat moment zou er echter een foutmelding moeten verschijnen dat het niet mogelijk is om een medewerker 2 keer aan dezelfde locatie te koppelen.