Op het moment dat een signaal wordt verwijderd uit MULTIsignaal (bijvoorbeeld omdat een cliënt is overleden of 23 jaar oud is geworden), dan zou hierover ook een notificatie moeten worden verstuurd naar de betrokken instanties met een webservice koppeling, namelijk de notificatie 'Verwijdering'. Er bestaat momenteel echter een bug waardoor deze notificatie niet wordt verstuurd.