Met release 4.7 wordt er een wijziging doorgevoerd waardoor er geen adresgegevens meer ingevuld hoeven te worden in MULTIsignaal, en dus ook niet meer in het aanmeldformulier. Hierdoor is er ook een nieuw aanmeldformulier waarbij kolommen voor de adresgegevens zijn verwijderd.


Het zal ook mogelijk blijven om het oude aanmeldformulier te gebruiken voor het importeren van accounts.