In sommige gevallen ontbreekt in de cliëntkaart de optie om een cliëntregisseur in te stellen.

In sommige andere gevallen wordt de knop wel weergegeven, maar worden in het dropdown menu niet alle namen van den betrokken contactpersonen weergegeven.