Wanneer je een speciale rechtenrol hebt waarvoor het globale niveau staat ingesteld op 'Medewerker' is het niet mogelijk om nieuwe accounts aan te maken via webservice versie 4, ook al staan de instellingen voor die rechtenrol zo ingesteld dat dit wel mogelijk zou moeten zijn. Wanneer je met zo'n soort rechtenrol een account probeert aan te maken via de koppeling verschijnt er een foutmelding over onvoldoende rechten. 


Het is met dit soort rechtenrollen nog wel mogelijk om via de webapplicatie zelf nieuwe accounts aan te maken.