Zodra minimaal twee signalen zijn afgegeven op eenzelfde jeugdige ontstaat een match, dit noemen wij een cliëntmatch. Ook kan een signaal een match vormen met een signaal, dat is afgegeven voor jeugdigen met minimaal één overeenkomende ouder. Zo’n match noemen wij een gezinsmatch.

Na het ontstaan van een match worden de betrokken professionals genotificeerd, waarna zij contact met elkaar opnemen en de hulpvraag afstemmen. Uiteraard worden ouders en/of jeugdige hierbij betrokken. Voor het uitwisselen van inhoudelijke informatie over de jeugdige(n) tussen professionals is toestemming nodig.

Professionals stemmen onderling af wie toestemming vraagt voor de uitwisseling van relevante informatie. Hoewel de Verwijsindex wel de verbinding tot stand brengt tussen professionals en samenwerking stimuleert, is de wijze waarop de samenwerking vervolgens vorm krijgt een proces waar de Verwijsindex als instrument zich niet mee bemoeit.