De gezinsmatch brengt professionals van elkaars betrokkenheid op de hoogte, indien er een situatie ontstaat waarbij sprake is van minimaal 2 signalen in de Verwijsindex voor jeugdigen met eenzelfde in de BRP opgenomen ouder (voorheen Gemeentelijke basisadministratie, de GBA).

Doordat samenwerking op gezinsniveau plaatsvindt, wordt de zorg in het gezin beter afgestemd. Voor de jeugdige en/of ouders betekent dit dat de ondersteuning/begeleiding gerichter kan worden ingezet. Indien de Verwijsindex voldoende vroegtijdig wordt ingezet, kan een gezinsmatch er voor zorgen dat er eerder een afweging plaatsvindt voor het opstarten van 1gezin1plan.


Of er sprake is van een gezinsmatch wordt gecontroleerd door de Landelijke Verwijsindex. De meeste signalen worden via MULTIsignaal (lokale verwijsindex) doorgestuurd naar de Landelijke Verwijsindex (LVWI). Binnen de LVWI worden controles uitgevoerd en indien er sprake is van een gezinsmatch wordt dit weer terug gecommuniceerd naar MULTIsignaal.