Waarom is er bij mijn gesignaleerde cliënt(en) geen gezinsmatch ontstaan terwijl dit wel had moeten gebeuren?  


Die vraag is voor beheerders van MULTIsignaal lastig te beantwoorden. Of er sprake is van een gezinsmatch wordt namelijk vastgesteld door de Landelijke Verwijsindex. De meeste signalen worden via MULTIsignaal (lokale verwijsindex) doorgestuurd naar de Landelijke Verwijsindex (LVWI). Binnen de LVWI worden controles uitgevoerd en indien er sprake is van een gezinsmatch wordt dit weer terug gecommuniceerd naar MULTIsignaal.

Een gezinsmatch is een match tussen 2 signalen op jeugdigen met eenzelfde ouder in de BRP. Als er geen gezinsmatch is ontstaan terwijl u deze wel had verwacht is het dus beter om zelf eerst goed uit te zoeken of de betreffende jeugdigen echt aan deze voorwaarde voldoen. Wellicht bent u in de gelegenheid om dit zelf te controleren of moet u dit navragen bij de betreffende gemeente. 


Als de uitkomst is dat volgens het BRP blijkt dat er daadwerkelijk een gezinsmatch had moeten ontstaan en dit is niet gebeurd, dan kunt u dit uiteraard alsnog bij uw regionale MULTIsignaal beheerder aangeven. De situatie zal dan worden onderzocht en indien nodig zal er contact worden opgenomen met de beheerder van de LandeIijke Verwijsindex, het CIBG.