Inrichten van consultatieteam(s) en opschaling


Een regio beheerder kan via het menu Beheer–Regio–Overige en vervolgens het tabblad Coördinatoren een toelichting instellen met betrekking tot opschaling. Er is hiervoor een open tekstveld beschikbaar waar de regio beheerder een toelichting kan ingeven. Nadat de ingestelde toelichting is opgeslagen, zal deze toelichting zichtbaar zijn op de clientkaart onder de knop Consultatie & opschaling.


Op hetzelfde tabblad kan ook per gemeentelijke coördinator worden ingesteld of de betreffende coördinator zichtbaar moet zijn in het venster dat getoond wordt na klikken op de knop 'Consultatie & opschaling' op de cliëntkaart. Hiervoor hoeft alleen een vinkje te worden geactiveerd bij de betreffende gemeentelijke coordinator.


Het instellen van een of meerdere consultatieteams kan een regio beheerder uitvoeren via Beheer–Regio–Overige en dan het tabblad Consultatieteams. Bij het toevoegen van een nieuw consultatieteam moet een teamnaam,omschrijving, contactgegevens en werkgebied worden opgegeven. Er kan ook een bezoekadres worden opgegeven maar dat is optioneel.


Vooral het werkgebied dat hier wordt ingesteld is belangrijk. Het consultatieteam dat wordt aangemaakt wordt namelijk weergegeven bij de clienten met een postcode die in het betreffende werkgebied valt. Dit werkt voor alle clienten bovenregionaal. Het is echter wel alleen mogelijk om regionaal een consultatieteam in te stellen voor een werkgebied, met een bijbehorende postcode, dat hoort bij een gemeente die aan de betreffende regio gekoppeld is.


Consultatieteam(s) en opschaling binnen de clientkaart


Om de ingestelde consultatieteams en opschaling te kunnen raadplegen is er op de clientkaart een knop toegevoegd, namelijk de knop 'Consultatie & opschaling'. Deze knop is alleen zichtbaar als een van de functionaliteiten is ingeschakeld binnen de regio instellingen.


De naam van de knop kan worden aangepast binnen de regio instellingen. Hier kan ook een andere terminologie worden ingesteld voor de termen consultatie en opschaling. Door binnen een clientkaart op de knop te klikken opent een venster die daarin de consultatieteams en de opschaling laat zien die, op basis van de postcode, bij de betreffende cliënt horen.


Naast de tekst die staat ingesteld bij de opschaling, worden ook de bijbehorende gemeentelijke coördinatoren inclusief contactgegevens weergegeven. Indien er geen coördinatoren staan ingesteld wordt de melding “Geen coördinatoren beschikbaar voor de locatie van deze cliënt”. Indien er geen consultatieteams staan ingesteld voor de betreffende postcode dan wordt de melding “Geen consultatieteams ingesteld voor de locatie van deze cliënt” getoond.