De VIR is de landelijke Verwijsindex en is een afkorting voor Verwijsindex Risicojongeren. De VIR is in beheer bij het ministerie van VWS en bundelt alle signalen vanuit het hele land, zodat er een landelijke dekkend netwerk ontstaat en er matches kunnen ontstaan tussen de regionale Verwijsindexen.

Iedere gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het inrichten en beheren van een regionale Verwijsindex. Omdat de signalen vanuit de regionale Verwijsindex automatisch doorgestuurd worden aan de landelijke Verwijsindex, kunnen er ook matches ontstaan tussen de diverse regionale Verwijsindex instrumenten.