Een signaal in de Verwijsindex is actief gedurende een wettelijke termijn van maximaal 2 jaar. In deze periode kan het signaal matchen met andere actieve signalen. Een professional kan na heroverweging een eerder afgegeven signaal afsluiten en daarmee inactiveren. Een inactief signaal kan niet meer matchen met andere signalen en wordt maximaal 5 jaar bewaard.


In de Jeugdwet art. 7.1.4.6 wordt in dit verband gesproken over het historisch meldingenarchief. Na een periode van 5 jaar worden de gegevens van dat signaal volledig en zonder uitzondering vernietigd. Ongeacht de status van het signaal, worden de gegevens rondom een jeugdige vernietigd zodra de jeugdige 23 jaar wordt of komt te overlijden.