De reden dat er geen einddatum wordt weergegeven in MULTIsignaal bij signalen vanuit de Landelijke Verwijsindex heeft te maken met het feit dat de einddatum simpelweg niet wordt gecommuniceerd vanuit de Landelijke Verwijsindex naar MULTIsignaal.