Wanneer een signaal afkomstig is vanuit de Landelijke Verwijsindex (LVWI) wordt dit weergegeven wanneer je op het signaal klikt binnen de cliëntkaart in de kolom 'Signaalgegevens'. Hier staat dan: 'Signaalnr: nvt - via LVWI' aangegeven.