In de Verwijsindex staat alleen dàt er een signaal is afgegeven. Er zijn geen mogelijkheden om verdere inhoudelijke informatie te delen.


De cliëntkaart bevat:

  • Algemene gegevens van de jeugdige (BSN, adres, geboortedatum, naam, geslacht). Deze informatie is afkomstig uit de BVBSN.
  • Naam, instantie + locatie gegevens en contactgegevens van de betrokken professional.
  • Gegevens met betrekking tot het signaal zoals datums, status, etc.


Zodra er een match ontstaat (een verbinding tussen betrokken professionals) is er de mogelijkheid om aan te geven wie centraal aanspreekpunt (regie voerder) is voor de betreffende jeugdige / het gezin en of de betrokken signalen onderling hebben afgestemd.