De Verwijsindex bevat geen inhoudelijke cliënt-/ dossierinformatie (dit is ook niet mogelijk). De reden en onderbouwing van het signaal wordt niet aangegeven: een signaal bevat alleen DAT-informatie en geen WAT-informatie. 


Ook nadat de verbinding tussen professionals is gelegd (ook wel een match genoemd), wordt er geen inhoudelijk plan van aanpak in de Verwijsindex vastgelegd.